Apotheekpersoneel is het ZZat! – Apotheek De Aloë – Leiden

Terug naar overzicht

Apotheekpersoneel is het ZZat!

Persbericht dd 18-12-2018
——————————————————————————————————
Apotheekpersoneel is het ZZat !
Het personeel in de apotheken in de regio van Zorg en Zekerheid is het ZZat! Pas vorige week op 12 december is door Zorg & Zekerheid het contract voor de jaren 2019-2020 aangeboden aan alle apotheken in de regio. Dit contract gaat leiden tot grote onvrede onder de verzekerden van Z&Z. Het beleid van Z&Z is niet uit te leggen in een tijd waarin de kranten vol staan van de problemen met tekorten door geneesmiddelen die deels worden veroorzaakt door het preferentiebeleid

Wat merken patiënten hier van?
Per 1 januari wil Zorg & Zekerheid gaan bepalen welk merk medicijnen patiënten moeten gaan slikken. Dat heet het preferentiebeleid of voorkeursbeleid. Nu kiest de arts welk medicijn patiënten het beste kunnen nemen. De apotheker kijkt welke toedieningsvorm en welk (generiek) geneesmiddel daar het beste bij past. Dat mag niet meer van Z&Z per 1 januari. De keuzevrijheid van de medicatie wordt enorm beperkt. Nieuwe doosjes met nieuwe pillen. Dit zorgt momenteel al voor veel onrust bij patiënten. Apotheken zijn vervolgens veel tijd kwijt met het uitleggen van het nieuwe beleid van de zorgverzekeraar waardoor wachttijden oplopen.

Waar maken apotheken zich zorgen om?
Door de invoer van het preferentiebeleid zijn de geneesmiddelenuitgaven sterk gedaald. Echter is er ook een keerzijde van dit beleid. Geneesmiddelen zijn niet meer leverbaar, waardoor we kampen met geneesmiddeltekorten: momenteel zo’n 700! Deze geneesmiddeltekorten nemen al jaren toe. Veel gebruikte en vaak cruciale geneesmiddelen zijn vaak niet leverbaar. Voorbeelden zijn de anticonceptiepil, schildkliermedicijnen, antibiotica of medicijnen tegen de ziekte van Parkinson. Het beleid van de zorgverzekeraars is de oorzaak van deze vele tekorten. Apotheken maken zich grote zorgen dat geneesmiddel tekorten steeds verder toenemen.
In onze ogen komt de medicatieveiligheid in het geding. Het verplicht wisselen van medicijnen geeft een risico op ongewilde fouten in het gebruik van medicijnen, omdat mensen verschillende doosjes met hetzelfde medicijn in huis hebben. Daarnaast zorgt het gedwongen wisselen bij veel patiënten voor minder vertrouwen in hun medicijn. Patiënten zijn bezorgd dat een ander merk leidt tot meer bijwerkingen of gezondheidsklachten door een verminderd effect. Het vraagt veel inspanning van apotheekmedewerkers om uit te leggen dat er geen verschil tussen deze merken. Apotheekmedewerkers willen deze tijd graag besteden aan het spreken met de patiënten over hun ervaringen en gebruik van het medicijn: de zorg voor de patiënt.

Werkdruk
Medewerkers in de apotheek merken al jaren dat de werkdruk in de zorg loopt al jaren oploopt. Het moeten uitleggen van de regels van de zorgverzekeraars houdt ons af van het daadwerkelijke werk. Apothekers merken dat steeds minder jonge mensen kiezen voor de opleiding tot apothekersassistent. Apotheekpersoneel wil bezig zijn met het leveren van patiëntenzorg en niet met de uitleg over merkwisselingen en leveringsproblemen.

Mensenlevens
Waaraan hebben apotheken de laatste jaren hard gewerkt? Apotheken in de regio hebben veel geïnvesteerd in een hoog niveau van patiëntenzorg. Daarin scoren we beter dan apotheken in de rest van Nederland. Samen met huisartsen en medisch specialisten hebben apotheken ervoor gezorgd dat bij de meest voorkomende ziektebeelden beter is gelet op het geven van optimale medicatie. Ook voeren apothekers vele gesprekken met ouderen over hun medicatie en passen zij samen met huisarts de medicatie aan. Hierdoor staan patiënten in deze regio beter ingesteld. Dat geeft een betere prognose voor de patiënt. Dat voorkomt jaarlijks vele ziekenhuisopnames. Dat redt zelfs jaarlijks levens in de regio. Met deze zorg willen apotheken graag doorgaan.

Wat kunnen patiënten hier zelf aan doen?
Patiënten kunnen bij hun eigen apotheek informeren welke zorgverzekeraars geen voorkeursbeleid voor geneesmiddelen voeren.

Publicatiedatum: 20-07-2020